ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 15 (ICTS15)


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 12 มีนาคม 2567 , 15:14:03     (อ่าน 14 ครั้ง)  


        ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 15 (15th International Conference on Thai Studies: ICTS15) ในหัวข้อ “Thailand: Social Precarity, Environmental Justice, and Politics of Hope” ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านไทยศึกษาระหว่างนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีในการสร้างกลไกที่เป็นช่องทางเวทีนำเสนอ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในประเด็น ดังนี้ 1) Social Precarity 2) Environmental Justice 3) Politics of Hope 4) Soft Power 5) Music and Performing Arts 6) Borderlands 7) Buddhism in Contemporary Thai Economy 9) Gender and Sexuality 10) Urbanization 11) Art History 12) Hospitality Industry 13) Art and Design 14) Eastern Region Studies และ 15) Western Region Studies
          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Website: http://icts15.huso.buu.ac.th ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เบอร์โทรศัพท์ 0 3810 2337 โทรศัพท์มือถือ 09 6693 6550 E-mail: ICTS15Conference@gmail.com
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1