ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 16 ( 2024)


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 23 มกราคม 2567 , 10:29:54     (อ่าน 40 ครั้ง)  


ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 16 ( 2024) สถานที่จัดงานประชุมวิชาการฯ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

1. เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)22 มกราคม – 1 เมษายน 2567

2. ชำระค่าลงทะเบียน สำหรับผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วม 2 - 10 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม http://conference.ssru.ac.th/husoc2024 รายละเอียดเพิ่มเติม http://conference.ssru.ac.th/husoc2024รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1