ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญเข้าร่วม Research café ครั้งที่ 1/2567


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 2 มกราคม 2567 , 15:34:28     (อ่าน 20 ครั้ง)  


ขอเชิญเข้าร่วม Research café ครั้งที่ 1/2567 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี 2
กิจกรรม ภาคเช้า
-แนะนำตนเอง เพื่อทำความรู้จักระหว่างนักวิจัยและสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
- 11 Year Plan : วางแผนชีวิตพิชิตตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
สร้างแรงบันดาลใจ โดยบอกเล่าประสบการณ์จากนักวิจัยรุ่นพี่ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการสูงสุด
รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
(อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง)
-ปัจจัยสนับสนุนการวิจัย และการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
แนะนำตามหลักเกณฑ์ และประสบการณ์จริง
โดย ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
บ่าย
-หากมีผู้สนใจ >> ให้คำแนะนำการลงทะเบียนในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWRTtvfCrKkVQQg7tpJM5o9Q4fWjvhT1T5RcoRriOlryJB_w/viewform