ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 19 ธันวาคม 2566 , 09:47:46     (อ่าน 14 ครั้ง)  


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ
เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
2. รางวัลผลงานวิจัย
3. รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)
4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (00.01 น.) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 (23.59 น.)
ผ่านระบบ https://www.nriis.go.th/www/
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11783


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1