ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กำหนดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติจากเงินรายได้คณะ และทุนวิจัยส่วนตัวฯ


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 6 เมษายน 2566 , 11:32:12     (อ่าน 85 ครั้ง)  


                   งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งกำหนดการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าโครงการวิจัย  ที่ได้รับอนุมัติจากเงินรายได้คณะ และทุนวิจัยส่วนตัวฯ 

ในวันที่  20 เมษายน 2566  เวลา 09.00-13.00 น.

กลุ่มที่ 1. ประวัติศาสตร์+สังคมวัฒนธรรม                              ณ ห้องประชุมดอกจาน 4

กลุ่มที่ 2. ภาษา สัญญะ วาทกรรม วรรณกรรม และดนตรี       ณ ห้องประชุมดอกจาน 3

กลุ่ม 3 การท่องเที่ยว                                                               ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2