ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อพิจารณารับรางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 27 เมษายน 2565 , 14:41:09     (อ่าน 34 ครั้ง)  


       ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Onsite) และในรูปแบบออนไลน์ (Online) ภายใต้หัวข้อ "Research and Innovation for Sustainable Development Goals in the Next Norma!" ความละเอียดทราบแล้วนั้น การนี้คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติให้มอบรางวัลสำหรับบุคลากร นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ๕ รางวัล ได้แก่

๑) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

๒) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๓) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๔) รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

๕) รางวัลผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ จึงขอประกาศเชิญชวนคณะ หน่วยงาน เสนอรายชื่อ บุคลากร นักวิจัยและผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลดังกล่าว มาที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ โดยมี รายละเอียดตามลิงค์ https:/bit.!y/3K3eGlw หมดเขตรับชื่อและผลงานในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การนี้ขอมอบหมายให้นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ โทรศัพท์ ๓๐๔๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

รายละเอียด  https://drive.google.com/drive/folders/1XlCVa5qgFjeX2snzrXgKdmtN10Mjgl3Z?fbclid=IwAR3S6W7H2vyDbZaQ9EznGAESMZFEA05APH5kAVavdFTNqf8xW-9ag0CR0_cไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1