ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 2 ภายใต้ หัวข้อ คลี่–คลาย–ญ่าย–เคลื่อน


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ,     (อ่าน 605 ครั้ง)  


ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ หัวข้อ คลี่คลายญ่ายเคลื่อน http://gallery.la.ubu.ac.th/activity.php?g=963รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1