ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566/2567


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 , 10:13:57     (อ่าน 305 ครั้ง)  


นักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจขอได้โปรดจัดส่งเอกสารการสมัคร ผ่านคณะต้นสังกัด มายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1