คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม A C21st Century Approach to Learning English


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ,     (อ่าน 497 ครั้ง)  


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับโครงการ Ways of Thinking - Ways of Working - Tools for Working - Living in the World - A C21st Century Approach to Learning English ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 บ้านภูโฮมสเตย์ จังหวัดมุกดาหาร

โดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ ได้ฝึกฝนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกับผู้อื่น เรียนการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการมอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนความสามารถให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21