ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี