มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  เว็บไซต์เดิม    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            


  แถลงข่าวสถานการณ์โควิด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1
แถลงข่าวสถานการณ์โควิด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 1 ตุลาคม 2564
โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
    โพสเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564