มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  เว็บไซต์เดิม    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            


  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ 1
ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ซึ่งได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ผลงาน สระเก็บน้ำในพื้นที่ดินทรายที่ป้องกันการรั่วซึมและการกัดเซาะ
    โพสเมื่อ : 20 กันยายน 2564