คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วช. เชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 14 สิงหาคม 2562 , 15:53:31     (อ่าน 804 ครั้ง)


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 เวที ได้แก่

1. งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2019)

ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562

2. งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019)

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2562

3. งาน "The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2563

4. งาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020)

ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2563

5. งาน “The 11th International Exhibition of Inventions” (IEI 2020)

ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงเดือนกันยายน 2563

 

โดยกำหนดการส่งผลงาน ดังนี้

 ที่   ชื่อเวที วัน เดือน ปี ที่จัดแสดงงาน    กำหนดส่งเอกสารให้ วช.   แจ้งตอบรับหน่วยงานต้นสังกัด 
1

งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2019) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 16 สิงหาคม 2562 ช่วงเดือนสองหาคม 2562
2 งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 27 – 30 พฤศจิกายน 2562 30 สิงหาคม 2562 ช่วงเดือนกันยายน 2562
3 งาน "The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 25 - 29 มีนาคม 2563 22 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเดือนธันวาคม 2562
4 งาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 3 – 4 พฤษภาคม 2563 6 ธันวาคม 2562 ช่วงเดือนมกราคม 2563
5 งาน “The 11th International Exhibition of Inventions” (IEI 2020) ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงเดือนกันยายน 2563 ช่วงเดือนเมษายน 2563 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563

 

หากสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> Click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
0 2579 1370 - 9 ต่อ 507 , 508