ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
ใบปะหน้าปกปิดข้อมูลลับ
วน.01-ปกรายงานการสอบสวน
วน.02-แบบแจ้งการกระทำความผิด
วน.03-แบบคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
วน.04-แบบคำสั่งตั้งอนุกรรมการสอบสวน
วน.05-แบบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา
วน.06-แบบบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา
วน.07-แบบบันทึกถ้อยคำพยาน
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)