ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตรวจติดตามการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ระหว่างวันที่ 7 - 8ธันวาคม 2566


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ,     (อ่าน 80 ครั้ง)  


ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตรวจติดตามการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ระหว่างวันที่ 7 - 8ธันวาคม 2566

-------------------------------------------------------------------

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการตรวจติดตามการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025  ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2566 โดยทำการตรวจติดตามด้านวิชาการและเอกสาร ตรวจติดตามด้านการงานในห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติงานทดสอบปริมาณโลหะหนักในน้ำผิวดิน น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และห้องปฏิบัติการทดสอบปริมาณโปรตีน โดยผู้ตรวจติดตามจากกรมวิทยาศาสตร์บริการSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร