ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตรวจประเมินห้องปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัย วันที่ 28 พ.ย. 66


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ,     (อ่าน 60 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายขนาดกลางด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการจำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน น้ำ และโลหะหนัก และ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายผลิตชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการยกระดับการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ตามระบบ ESPReL checklist และ Peer evaluationSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร