ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วันศุกร์ที่ 22 ธันวามคม 2566 นักเรียนโครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนรู้และเยี่ยมชม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ,     (อ่าน 54 ครั้ง)  


ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์    นำคณะครู นักเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(โครงการ วมว.)เข้าศึกษาและเรียนรู้การเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการฝึกทักษะปฏิบัติการและการวิจัยในการจัดโครงการ เพื่อนำผลงานโครงการไปนำเสนอในเวทีวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยและนักเรียนต่างสถาบันSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร