ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : รหัสไปรษณีย์ หอพักราชพฤกษ์1 อะไรหรอค่ะ
ผู้ถาม : ธัญญรัตน์ ( tanyaratfakikujang@gmail.com ) 3 กันยายน 2557
คำตอบ : รหัสไปรษณีย์ใช้เป็นอำเภอนะคะ..สำหรับ ม.อุบล ฯ ตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190 ค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : เรื่องที่ว่า #ค่าหอพักงวดที่2เก็บเร็วเปลี่ยนระบบการศึกษาและให้ทันปีงบประมาณ #ทำไมไม่รอภาคการ2/57 ล่ะคะเพื่อเปลี่ยนไปตามระบบ เพราะว่าปีการศึกษา56ก็จัดเก็บเป็นเทอมใครที่ไม่ประสงค์อยู่ก็แจ้งออก และต่อมาปีนี้มาทำสัญญาให้ปี1 ไม่เกิดความยุติธรรมมากๆ และน้ำเหม็น เหลือง อ้างว่าระบบงานปะปาไม่ดูแล แต่ดูแล้วเหมือนไม่ล้างถังเก็บน้ำมากกว่า เอาเปรียบกันมากๆ
ผู้ถาม : เด็กหอใน ( yenly-55-pooh@hotmail.com ) 28 สิงหาคม 2557
คำตอบ : 1.การจัดเก็บค่าหอพักได้มีการจัดเก็บเป็นรายปีมาตลอดรวมทั้งปี 56 นะคะ และเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองมหาวิทยาลัยจึงได้มีการแบ่งจ่ายเป็นรายงวด งวดที่ 1 เป็นระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร ส่วนงวดที่ 2 ภายในเดือนกันยายน ของทุกปีค่ะ 2. การบริการจัดการเรื่องหอพักนักศึกษาในปีการศึกษา 56 และ 57 ไม่มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการแต่อย่างใดนะคะ ทุุกอย่างเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บค่าหอพัก การจัดทำสัญญา รวมทั้งการแจ้งความประสงค์ออกจากหอพัก 3. ส่วนระบบนำ้ประปาหากนักศึกษาต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้รับจากหอพักนักศึกษา ให้นักศึกษาติอต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 3070 ในส่วนของถังกักเก็บน้ำหอพักนักศึกษาได้ดำเนินการล้างถังเสร็จเรียบร้อย แล้ว ประกอบกับในช่วงวันที่ 30 สิงหาคม 2557 น้ำประปา มีสีเหลืองอีกครั้ง และทางสำนักงานหอพักนักศึกษาได้ดำเนินการแจ้งงานประปาเรียบร้อยแล้ว และงานประปาได้เข้ามาดำเนินการ ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์แล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : จ่ายค่าไฟที่ค้างในระบบ reg ที่สำนักงานหอพักนักศึกษาไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน ทำไมในระบบ reg ถึงขึ้นว่าค้างชำระเหมือนเดิมคะ
ผู้ถาม : ปวีณา ( nam_170336@hotmail.com ) 29 สิงหาคม 2557
คำตอบ : ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ..เนื่องจากได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วมีน้องนักศึกษาชื่อ ปวีณา หลายราย ให้นักศึกษาส่งรหัสนักศึกษามาด้วยนะคะจักได้ตรวจสอบให้ค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : จ่ายค่าหอเดือนตุลาคมหน้าได้มั้ยคะ ทางบ้านหนูหาเงินไม่ทันจริงๆ T_T มันเร็วเกินไปพึ่งมาอยู่ได้ไม่ถึงเดือน
ผู้ถาม : 31 สิงหาคม 2557
คำตอบ : ติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษาในวัน เวลาราชการนะคะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : คืออยาทราบว่าทำไมห้อง 8230 หอพักลีลาวดี1ถึงเข้าwifiมหาลัยไม่ได้มาเป็นสัปดาห์แล้วค่ะ แจ้งมา2รอบแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยค่ะ
ผู้ถาม : นางสาว ชลธิยา แสนอุบล ( may_girlday@hotmail.com ) 1 กันยายน 2557
คำตอบ : ขอทราบเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะคะ เนื่องจากระบบ Wifi อยู่ในการควบคุมดูแล ของสำนักคอมฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางสำนักคอมฯจักได้ประสานกลับไปยังนักศึกษาเพื่อทราบถึงปัญหาและจะได้แก้ไขให้ตรงประเด็นค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : เรื่องค่าหอพัก นี่ก็เพิ่งจะมาอยู่ได้ยังไม่ถึงเดือนทำไมถึงเรียกเก็บค่าหอพักงวดที่2เร็วมากค่ะ และอีกอย่างปัญหาหอในก็เยอะแยะมากมาย ไหนจะเรื่องน้ำที่เหม็นและไม่สะอาด เรื่องอินเตอร์เน็ตที่ช้า และในสัญญาได้บอกไว้หรือเปล่าค่ะว่าจะต้องจ่ายภายในเดือนกันยายน แล้วทำไ
ผู้ถาม : 26 สิงหาคม 2557
คำตอบ : 1. เรื่องค่าหอพักงวดที่ 2 จะดำเนินการจัดเก็บภายในเดือนกันยายน ของทุกปี (เพื่อให้ทันปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุดในเดือน กันยายน ) และสืบเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษาทำให้นักศึกษาเข้าใจว่าการจัดเก็บงวดที่ 2 ดำเนินการเร็ว ซึ่งระยะเวลาการจัดเก็บไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 2. เรื่องนำ้ที่ไม่สะอาดนั้นเนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย ประสบปัญหาเรื่องคุณภาพนำ้ที่ใช้อุปโภคบริโภค สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้พยายามปรับปรุงแก้ไข คณภาพน้ำซึ่งกำลังเข้่าสู่สภาวะปกติแล้ว 3. ในส่วนของระบบอินเตอร์เน็ตที่ช้า กรณีที่นักศึกษาประสบปัญหาให้ติดต่อ ณ สำนักคอมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 045-353107 หมายเลขภายใน 3107 พี่อ้อนะคะ ( เนื่องจากทางสำนักคอมฯจักได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง เพราะหากประสานทางหอพักก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดได้นะคะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ขอรับรหัสwifi ทำยังไงคะ
ผู้ถาม : นางสาวจุฑารัตน์. คำสวัส รหัส55 ( jutarattu3310@gmail.com ) 26 สิงหาคม 2557
คำตอบ : ให้นักศึกษาเข้าเว๊ปไซต์นี้นะคะ https://irs.ubu.ac.th/ocn/wifi_irs/
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ถ้าเราจ่ายเงินไปงวดแรกแล้ว แต่เราจะย้ายออก เราต้องจ่ายงวด 2 ด้วยมั้ยคะ
ผู้ถาม : Kewalin Nontasen ( kewalin.05072538@gmail.com ) 21 สิงหาคม 2557
คำตอบ : ค่าหอพักคิดเป็นรายปี และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองจึงได้มีการแบ่งจ่ายเป็นรายงวด โดยงวดที่ 2 จะชำระภายในเดือนกันยายน 2557 ค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : จ่ายค่าหองวดที่สองวันไหนคะ
ผู้ถาม : 24 สิงหาคม 2557
คำตอบ : ภายในเดือน กันยายน 2557 ณ สำนักงานหอพัก ( ในวัน เวลา ราชการ )ค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : น้ำหอในแดงมากครับมากครับ เป็นมาหลายวันแล้วครับไม่มีความคืบหน้าที่จะใสเลยครับ ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
ผู้ถาม : ( jatuphonubu_@hotmail.com ) 19 สิงหาคม 2557
คำตอบ : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ซึงรับผิดชอบในการผลิตนำ้ประปา เพื่อการบริโภคและอุปโภคภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งปัญหาดังกล่าวว่า ในสภาวะปัจจุบันนำ้ที่ไหลเข้าอ่างเก็บนำ้มีสภาพขุ่นแดงเนื่องจากเป็นพื้นที่รับนำ้ป่าซึ่งมีหญ้าและดินลูกรัง ทำให้การปรับสภาพน้ำประปาให้มีการตกตะกอนอยู่ในสภาวะพอดีได้ยาก และอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ข้อมูลจาก สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 15 ก.ค. 57 จากข้อมูลดังกล่าวทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประสบปัญหาเรื่องนำ้ประปาในประเด็นเดียวกันค่ะ ฝ่ายหอพักนักศึกษาต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : รบกวนสอบถามนะค่ะ คือออกจากหอในแล้ว เดือนสุดท้ายได้จ่ายค่าไฟเรียบร้อย แต่ขึ้นในระบบ REG ว่ามีค่าไฟหอพักใหม่ ในขณะที่รูมเมทอีกสองคนที่อยู่ห้องเดียวกันไม่ขึ้น อยากทราบว่า จะต้องทำอย่างไรค่ะ
ผู้ถาม : ขวัญชนก แผ่นมะณี ( Linping_Khounchanok@hotmail.com ) 15 สิงหาคม 2557
คำตอบ : กรณีค่าไฟฟ้าที่ปรากฏในระบบ Reg. เป็นค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งนักศึกษาที่พักในหอพักภายในห้องพักเดียวกันจะต้องชำระค่าไฟฟ้าในอัตราเท่ากันค่ะ ( จำนวนเงินหารด้วยจำนวนคน) ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดต่อชำระได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา ในวัน เวลา ราชการ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : พี่คะค่าประกันหอของปี 2556 จะได้ประมาณตอนไหนคะ
ผู้ถาม : นางสาวอาริดา พิมสะอม 16 สิงหาคม 2557
คำตอบ : ติดต่อเจ้าหน้าทีการเงินนายชนษ์ปกรณ์ หาญชูวงศ์ โทร. 045-353089
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ค่าหอใน กยศ จ่ายให้ได้หรือเปล่าครับ
ผู้ถาม : 16 สิงหาคม 2557
คำตอบ : ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ กยศ นะคะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : พี่ครับ พอดีคุนพ่อจะส่ง ของทาง ems มาให้ ต้องเขียน ที่อยู่ ผู้รับ ว่ายังไงบ้างครับผมอยู่ ราชาวดี4 ขอบคุนครับ
ผู้ถาม : ลภัทร พงศ์พฤทธิวัฒน์ ( king_laput777@hotmail.com ) 9 สิงหาคม 2557
คำตอบ : การจ่าหน้าซอง ชื่อ - สกุล นักศึกษา หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( หอพัก....ห้องพัก...... ) ตู้ ปณ 47 ต. เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ถ้าผู้ปกครองจะส่งของมาให้ทางไปรษณี กรอกที่อยู๋หอพักแล้วหมายเลขห้องเลยใช่ไหมครับ แล้วของที่ส่งมาจะรับได้อยู๋ไหน หรือยังไงครับ
ผู้ถาม : นายอานนท์ บรรพิบูล 9 สิงหาคม 2557
คำตอบ : ของที่ส่งมาไปรับได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หอพักทุกหอพัก
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *