ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : หอพักพัดลม นักศึกษาสามารถหุงข้าวทำกับข้าวในห้องพัก ได้ไหมค่ะ
ผู้ถาม : นางสาวพนิดา ทองเหลื่อม ( panidaiskhang@gmail.com ) 30 มกราคม 2557
คำตอบ : หุงข้าวได้ค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : จองห้องพักแล้วต้องส่งเอกสารไช่ไหมค่ะ แล้วต้องส่งเอกสารอะไรบ้างค่ะ แล้วส่งไปที่ไหนค่ะ ถ้าต้องการพักกับเพื่อน หนูก็ต้องเพิ่มชื่อเพื่อนลงแล้วเพื่อนก็ต้องเพิ่มชื่อหนูลงใช่ไหมค่ะ
ผู้ถาม : นางสาวพนิดา ทองเหลื่อม ( panidaiskhang@gmail.com ) 30 มกราคม 2557
คำตอบ : 1. ต้องส่งค่ะ..ดูรายละเอียดในเว็ปไซต์สมัครเข้าหอพักนะค ะจะมีขั้นตอนการดำเนินการซึ่งจะมีรายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งและสถานที่ 2. กรณีพักกับเพื่อนต้องลงชื่อทั้งสองฝ่ายค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ถ้าต้องการพักห้องพัดลม แบบ 2 คน จ่ายแบบผ่อนชำระ งวดแรกต้องจ่ายคนละ8400ใช่ไหมค่ะ
ผู้ถาม : นางสาวพนิดา ทองเหลื่อม ( panidaiskhang@gmail.com ) 30 มกราคม 2557
คำตอบ : ใช่แล้วค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ถ้าต้องการพักห้องเดิมในปีการศึกษา2557 จะต้องทำอย่างไรคะ และจะเก็บของไว้ได้ไมคะ รวมถึงอยากได้ตู้เย็นในเทอมหน้าจต้องทำอย่างไรคะ
ผู้ถาม : นางสาวนาตยา สถิตย์ชัย ( jaw_jaw_dan@hotmail.com ) 23 มกราคม 2557
คำตอบ : 1. ต้องการพักห้องเดิม/เก็บของ ต้องผ่านกระบวนการรับสมัครเข้าพักในหอพัก ปี 57 ให้เรียบร้อยและติดต่อสำนักงานหอพักตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. 57 2. กรณีต้องการตู้เย็นให้ยื่นเรื่องที่สำนักงานหอพักนักศึกษาค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ถ้าต้องการตู้เย็นเพิ่มหละคะต้องทำไงคะ
ผู้ถาม : นางสาวนาตยา สถิตย์ชัย ( jaw_jaw_dan@hotmail.com ) 24 มกราคม 2557
คำตอบ : ถ้านักศึกษาต้องการตู้เย็นในปี 57 ยื่นความจำนงที่สำนักงานหอพักนักศึกษานะคะ ( ปีนี้ตู้เย็นหมดแล้วค่ะ)
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ชำระเงินที่สำนักงานหอพักได้ไหมคับ
ผู้ถาม : วิเชษฐ์ ( wichet1994@hotmail.com ) 24 มกราคม 2557
คำตอบ : ค่าหอพักชำระที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ค่าไฟฟ้าชำระได้ที่ธนาคารและสำนักงานหอพักค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ถ้าจองหอแล้ว แต่ยังไม่ได้ระบุชื่อเพื่อนที่อยู่ด้วย ต้องทำยังไงคะถึงจะได้อยู่ด้วยกัน
ผู้ถาม : นางสาวสุนิศา วรเนตร ( pansunisa23@gmail.com ) 27 มกราคม 2557
คำตอบ : ให้นักศึกษากลับเข้าไปในระบบรับสมัครเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ..ทั้งนี้เพื่อนร่วมห้องต้องผ่านระบบการรับสมัครเข้าพักในหอพักเรียบร้อยแล้วเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 045-353061 / 045-353089
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : นักศึกษาปี 4 ถ้าต้องการพักหอพัดลม ในช่วงเดือน มิ.ย.-ธค 2557 จะพักได้ไหมคะ แล้วราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดพักได้
ผู้ถาม : เด็กหอใน ( nam_170336@hotmail.com ) 28 มกราคม 2557
คำตอบ : รบกวนนักศึกษาติดต่อที่สำนักงานหอพักได้ไหมคะ.หรือโทรภายใน3061 / 3089 พี่ระพีพร ประทุมเลิศเนื่องจากในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ตอนนี้อยู่ ม.6 จะขึ้นปี 1 ปีการศึกษา2557นี้ ต้องจองห้องพักเองใช่ไหมค่ะ
ผู้ถาม : นางสาวพนิดา ทองเหลื่อม ( panidaiskhang@gmail.com ) 29 มกราคม 2557
คำตอบ : ใช่ค่ะ..นักศึกษาต้องเข้าไปจองห้องพักในระบบให้เรียบร้อยนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 045-353061 / 045-353089
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ผมอยากทราบเรื่องขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ผมปลิ้นใบชำระเงินไปจ่ายที่ธนาคารเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปมีอะไรบ้างครับ ช่วยบอกผมหน่อยครับ
ผู้ถาม : นายธนศักดิ์ ขุ่ยทอง ( thanasak1389@gmail.com ) 20 มกราคม 2557
คำตอบ : ส่งเอกสารกลับที่สำนักงานหอพักดังนี้ 1. ใบสมัครที่ปริ้นออกมาจากระบบติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 แผ่นพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร 2. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 1 แผ่น 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่นพร้อมรับรองสำเนา 4. หลักฐานสัญญาการพักอาศัยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและลายมือชื่อให้เรียบร้อย 5. ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตู้ ปณ 47 ต. เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ( เอกสารการสมัครเข้าหอพัก ) หรือส่งด้วยตนเองทีสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : การจองหอพัก ปีการศึกษา 2557 ให้สมัครผ่านทางเว็ปแล้วก็ไปยื่นใบสมัครด้วยตัวเองใช่ไหมค่ะ แล้วตอนไปยื่นใบสมัครจะให้เข้าไปดูด้านในหอพักไหมค่ะ
ผู้ถาม : 3445666538999 ( bodyslam5050@hotmail.com ) 21 มกราคม 2557
คำตอบ : การส่งเอกสารส่งได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองก็ได้ค่ะ ที่สำนักงานหอพัก ม.อุบลฯ หากนักศึกษามีความประสงค์ขอดูภายในหอพ้กให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับเอกสาร เพื่อเจ้าหน้าที่จักได้ประสาน รปภ. ประจำอาคารให้ค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ถ้าต้องการจะย้ายลงไปพักห้องข้างล่างกับเพื่อนสามารถจองห้องพักและระบุชื่อเพื่อนในระบบได้ไหมคับ และก็ถ้าจะพักหอในเหมือนเดิมไม่ต้องส่งใบสัญญากับใบสมัครอีกใช่ไหมคับ แค่จองห้องในระบบกับชำระเงินใช่ไหมคับ
ผู้ถาม : นายวิเชษฐ์ บุญวิเศษ ( wichet1994@hotmail.com ) 21 มกราคม 2557
คำตอบ : 1. สามารถจองและระบุได้ครับ ทั้งนี้ทั้งนักศึกษาและเพื่อนต้องชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เลือกห้องพัก รวมทั้งห้องที่ต้องการพักเจ้าของห้องเดิมไม่ประสงค์จะพักห้องนั้น หากเจ้าของห้องเดิมประสงค์ที่จะพักห้องเดิมนักศึกษาไม่มีสิทธิ์จองห้องนั้น 2. นักศึกษาที่พักในหอพักปัจจุบันและต้องการพักในหอพัก ปี 57 ทุกคนจะต้องสมัครใหม่ทั้งหมดโดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็ปไซต์ www.ubu.ac.th/web/pnr และดำเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อย ทั้งนี้นักศึกษาที่ต้องการเลือกห้องพัก/พักต่อเนื่อง / อื่น ๆ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทื่ 28 ก.พ. 57 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานหอพัก / โทร 045-353061 , 045 - 353089 ภายใน 3061 , 3089 , 7520
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ใบสมัครชื่อไฟล์ไรคะทำไมหาไม่เจอมีแต่ สัญญาคะ
ผู้ถาม : ( juntra@windowslive.com ) 23 มกราคม 2557
คำตอบ : กรณีกรอกเอกสารใบสมัครไม่ครบ 3 ขั้นตอนถือว่ายังไม่สิ้นสุดการรับสมัครจะยังไม่ปรากฏขั้นตอนการดำเนินการต่อไปของเอกสารค่ะ ( กรอกเอกสารให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอนก่อนนะคะ ) หากยังไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้...กรุณาติดต่อกลับที่หมายะเลขโทรศัพท์ 045-350389 นะคะ ( วันเวลาราชการ )
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ส่งใบสมัครได้ในวันจันทร์-อาทิตย์ไหมค่ะ
ผู้ถาม : นาาาา ( bodyslam5050@hotmail.com ) 23 มกราคม 2557
คำตอบ : 1. ส่งทางไปรษณีย์ได้ทุกวันที่ไปรษณีย์ทำการ 2. ส่ง ณ สำนักงานหอพักได้เฉพาะวันเวลาราชการค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : อยากทราบว่า สมัครเข้าพักในหอปี 57แล้ว แล้วหมดเขตจ่ายเงินวันไหนค่ะ
ผู้ถาม : จารุวรรณ ( kluary-jaruvan401@hotmail.com ) 15 มกราคม 2557
คำตอบ : นักศึกษาที่ต้องการพักในหอพักปีการศึกษา 2557 ต้องสมัครพร้อมชำระเงินให้เรียบร้อยภายในวันที่ 5 เม.ย 57 ( รับสมัคร 15 ม.ค. - 5 เม.ย. 57 ) สำหรับนักศึกษาที่พักในหอพัก ณ ปัจจุบัน ต้องการพักห้องเดิม หรือพักห้องใหม่ที่ต้องการเลือกห้องพัก ติดต่อ ณ สำนักงานหอพักและดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที 28 ก.พ. 57 ค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *