ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นปี1สามารถจองหอพักได้เลยไหมค่ะ แล้วจะมีการมอบตัวเป็นนักศึกษาวันไหนค่ะ
ผู้ถาม : นางสาวอุมาพร พวงแก้ว ( anning_ilove@hotmail.com ) 1 มีนาคม 2557
คำตอบ : ๑.หอพักเปิดรับสมัครรอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๗ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพักในหอพักของมหาวิทยาลัยสามารถจองได้เลยนะคะโดยเข้าไปสมัครในเว็ปไซต์และทำตามขั้นตอน ๒. สำหรับการมอบตัวเป็นนักศึกษาต้องติดต่อที่งานรับเข้า ส่วนหอพักรายตัวระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ ก.ค. ๕๗ ติดตามประกาศทางเว็ปไซต์อีกครั้งนะคะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : อยากทราบว่าถ้าทำสัญญาหอพักไม่ทันในวันที่ 28 นี้สามารถทำที่หลังได้ไหมครับ เพราะยังไม่มีค่าใช้จ่ายพอสำหรับหอพัก หรือยังไม่จ่ายทำเรื่องไว้ก่อนได้หรือป่าวครับ ส่วนตู้เย็นสามารถทำเรื่องเช่าได้ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ผู้ถาม : นายวัชรพล แถลงธรรม ( phuttharatubu@gmail.com ) 22 กุมภาพันธ์ 2557
คำตอบ : 1. สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเลือกห้องพักให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 ก.พ. 57 2. ระยะการชำระค่าหอพักหมดเขตวันที่ 5 เมษายน 2557 หรือระบบอาจปิดรับสมัครกรณีหอพักประเภทนั้นๆ เต็มตามจำนวนที่เปิดรับ ( ไม่เข้าใจว่าทำเรื่องไว้ก่อนคืออะไร ) 3. เรื่องตู้เย็นติดต่อที่สำนักงานหอพักนักศึกษา
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : เท่าที่ีสัมผัสกับการบริการที่ ม.อุบลนะคะเขาบริการดีนะคะ ที่ีสำคญพูดจาดีค่ะ ก้อโอเครนะคะ แต่บางครั้ังเจ้าหน้าที่ีอาจจะตอบคำถามไม่คล่องแคล่วงเท่าไร แต่เขาก้อพยายามาคำตอบให้เรานะค่ะ
ผู้ถาม : พิมพ์ 24 กุมภาพันธ์ 2557
คำตอบ : ขอบคุณแทนเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะ เราก็พยายามทำดีที่สุดแล้ว
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ส่งเอกสาร สมัครได้ที่ไหน ค่ะ
ผู้ถาม : อินทุอร 25 กุมภาพันธ์ 2557
คำตอบ : 1. ส่งผ่านไปรษณีย์..จ่าหน้าซอง สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตู้ ปณ 47 ต. เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ( เอกสารการสมัครเข้าหอพัก ) 2. ส่ง ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : เจ้าหน้าที่บริการดีๆหน่อยครับ
ผู้ถาม : นักศึกษา ( anirut@hotmail.com ) 18 กุมภาพันธ์ 2557
คำตอบ : น้องติดต่อเรื่องอะไรคะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : หอพัก ถ้าเราจะย้ายออก วันสุดท้ายที่ีต้องทำเรื่อง หรือย้ายออกคือวันไหนค่ะ ของเด็กปีหนึ่งค่ะ
ผู้ถาม : พิมพ์ ( phimphicha2556@hotmail.com ) 18 กุมภาพันธ์ 2557
คำตอบ : หอพักจะทำการปิดหอ ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 1. หอพักสวัสดิการปิดในวันที่ 18 มีนาคม 2557 ( วันสุดท้าย ) 2. หอพักใหม่ ปิดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ( วันสุดท้าย ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหอพัก / โทร 045 - 353089 / 045-353061
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แต่ข้อมูลในใบสมัครยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ จะทำยังไงค่ะ
ผู้ถาม : นางสาวปัญณิกา อินทรุขา ( pop5547@hotmail.com ) 17 กุมภาพันธ์ 2557
คำตอบ : ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบนะคะ 045-353089 เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : คำถาม : แจ้งเรื่องค่าประกันหอพักปีการศึกษา2555ของนักศึกษา หอพัก หอราชาวดี4 ยังไม่ได้คืนเลยครับ รบกวนตรวยสอบให้หน่อยเลยครับ ขอบคุนครับ เมื่อสันก่อนเพื่อนไปถามทีืสำนักงาน บอกว่า โอนแล้วคั้งแต่ พฤศจิกายน 56 แล้ว แต่เช็กบัญชี ตลอดไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีแต่อย่างใด รบกวน ตรวจสอบให้ด้วยครับ ผู้ถาม : นายพงศธร จิตนา รหัส5521401194 ( palm_pong.47@hot mail.com ) 30 ���?� 2557 คำตอบ : รบกวนน้องนักศึกษาติดต่อกับ คุณชนปกรณ์ เบอร์โทร 045 288400 ต่อ 7522 ครับ ขอบคุณครับ ผู้ตอบ : ธเนศ ศรีพิทักษ์เกียรติ ***หมายเลขดังกล่าวติดต่อไม่ได้ครับ กรุณาไห้การบริการติดต่อทางอื่นได้หรือไม่ครับ ขอความกรุณาครับ
ผู้ถาม : นายพงศธร จิตนา ( palm_pong.47@hotmail.com ) 18 กุมภาพันธ์ 2557
คำตอบ : จากการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่การเงินข้อมูลยังไม่อัฟโหลด และเจ้าหน้าที่แจ้งว่าโอนเงินเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 57 ให้นักศึกษาตรวจสอบอีกครั้งนะคะ หากผลเป็นประการใดติดต่อกลับ 054-353089 คุณชนษ์ปกรณ์ เพื่อจักได้ข้อมูลที่ชัดเจน
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : จำเป็นที่ต้องพักหอพักที่มหาวิทลัยจัดไว้ใช่ไหมค่ะ พักหอพักข้างนอกได้ไหมค่ะ
ผู้ถาม : นางสาว อัญตรา โสมแพง ( mozz_mork@hotmail.com ) 15 กุมภาพันธ์ 2557
คำตอบ : การพักหอพักภายในมหาวิทยาลัย เป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มาก เกิดการเรียนรู้มากมายในการดำรงชีวิต มีระบบรักษาความปลอดภัย มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักที่สามารถให้คำแนะนำได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การดำรงชีวิต และอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาใหม่ และที่สำคัญอยู่ภายในมหาวิทยาลัยค่ะ
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : คือจะย้ายออกจากหอพักต้องไปเเจ้งที่ไหน และต้องทำยังไงบ้างค่ะ
ผู้ถาม : ( t.tkraf@gmail.com ) 17 กุมภาพันธ์ 2557
คำตอบ : ติดต่อ ณ สำนักงานหอพักค่ะ เพื่อกรอกแบบฟอร์มการลาออกจากหอพักพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ( ในวันเวลาราชการ )
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : ไม่ทราบว่าทางสำนักงาน มีแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตที่ช้าแสนช้าไหม มีนักศึกษาท่าอื่นเคยแจ้งไปก็ว่าเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเอง แต่ถ้ามองตามความเป็นจริงและทฤษดีแล้ว 90 เปอร์เซ็ต์ที่ทำให้ช้าคือเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต อื่นๆอาจจะเป็นที่ ตัวปล่อยสัญญาณ บริเวณที่สัญญาณไปถึงได้น้อย แล้วเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนตัวเองพึ่งได้ลงโปรมใหม่หมดแล้ว และทั้งๆที่ตัวปล่อยสัญญาณก็อยู่แค่หน้าห้อง ใช้งานอินเทอร์เน็ตยังช้าเลย อยากทราบว่าทางสำนักงานมีคำตอบให้นักศึกษาที่พักอยู่หอในได้ไหมว่าจะแก้ไขอย่างไร โดยที่ไม่บอกว่า ปัญหามันเป็นเพราะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเอง
ผู้ถาม : นักศึกษาหอใน ( Mon_naughty@hotmail.com ) 6 กุมภาพันธ์ 2557
คำตอบ : ทางสำนักงาน จะดำเนินการแจ้งเรื่องไปยังสำนักคอมพิวเตอร์และเครื่อข่าย เพื่อตรวจสอบและแก้ไข แต่จากการประสานงานกับทางสำนักคอมพิวเตอร์และเครื่อข่าย ได้ระบุว่าสาเหตุของอินเตอร์เน็ตช้า โดยมีหลายสาเหตุ ซ่ึงเกิดจากตัวเครื่องส่ง สายสัญญาณ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน และข้อจำกัดของระบบ ทางสักนักคอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นต้องทราบถึง รายละเอียด ต่าง ๆ เช่น ชื่อของผู้แจ้ง สถานที่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อจะได้ตรวจสอบ และชี้แจงสาเหตุของสัญญาณอินเตอร์เน็ตล่าช้า ได้โดยตรง ครับ ดังที่ ทางสำนักได้ชี้แจงรายละเอียด ในกระทู้เก่า ๆๆ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบและสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาผู้แจ้ง ได้อย่างถูกต้อง หรือประสานโดยตรงกับทางสำนักคอมพิวเตอร์ 045353107 คุณกรรณิการ์พร กุลบุญญา
ผู้ตอบ : ธเนศ ศรีพิทักษ์เกียรติ
  
คำถาม : จะมีการลงทะเบียนเรียนตอนไหนค่ะ สำหรับนักศึกษาที่จะขึ้นปี่1 หรือยังไงคะแล้วนักศึกษาปี1จำเป็นต้องพักในหอที่ทางมหาลัยจัดไว้ให้หรือเปล่าค่ะ
ผู้ถาม : นางสาวนันทวัน อุดมพันธ์ ( Nanthawan2539@gmail.com ) 4 กุมภาพันธ์ 2557
คำตอบ : เรื่องการลงทะเบียนต้องติดต่องานทะเบียนฯนะคะ...ส่วนเรื่องหอพัก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำเป็นต้องพักอาศัยในหอพักของทางมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : จองหอพักไว้แล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่ะ อยากรู้ว่าหมดเขตชำระเงินวันไหนค่ะ
ผู้ถาม : นางสาวจารวรรณ ภาสำราญ ( kluary-jaruvan401@hotmail.com ) 4 กุมภาพันธ์ 2557
คำตอบ : หมดเขตชำระเงินวันที่ 5 เม.ย. 57 ค่ะ ( หากหอพักประเภทที่นักศึกษาจองเต็มก่อนวันหมดเขตชำระ นักศึกษาไม่สามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้ สิทธิ์การจองเพื่อพักอาศัยต้องสิ้นสุดลง )
ผู้ตอบ : นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
  
คำถาม : เน็ตหอราชาวดี 3 ทำไมเล่นไม่ได้มาเกือบสิบวันแล้ว(เฉพาะในห้อง) ไม่เห็นแก้ไขสักที ถ้าจะใช้เน็ตต้องออกมาเล่นข้างนอก คนออกมาเล่นก็เยอะ เน็ตก็ช้า ปลั๊กก็ไม่มีที่จะเสียบ แล้วปกติโดยเฉพาะชั้นสองเน็ตจะมีปัญหาตลอดอยู่แล้ว ไม่เห็นใจนักศึกษาบ้างหรือไงอยู่คนที่เข้ามาอยู่ก็เพราะไว้ใจมหาวิทยาลัยว่าสะดวก ปลอดภัย อยู่มาปีที่สามแล้วก็ไม่เคยมีปัญหานานแบบนี้สักที
ผู้ถาม : นักศึกษาหอใน ( nam_170336@hotmail.com ) 28 มกราคม 2557
คำตอบ : เนื่องจากระบบ อินเตอร์เน็ตของหอพักนักศึกษา UBU WIFI สำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งทางหอพักนักศึกษาเป็นเพียงผู้ประสานงาน จึงจำเป็นต้อง ทราบรายละเอียด ชื่อผู้แจ้ง พักห้องไหน และหอพักอะไร เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อจะได้แจ้งทางสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าตรวจสอบต่อไป เนื่องจากในบางกรณี เหตุเกิดจากตัวเครื่อพิวเตอร์ของนักศึกษาเอง จึงจำเป็นต้องประสานกับนักศึกษาที่แจ้งโดยตรง และเข้าตรวจสอบในช่วงที่นักศึกษา อยู่ในหอพักนักศึกษา
ผู้ตอบ : ธเนศ ศรีพิทักษ์เกียรติ
  
คำถาม : แจ้งเรื่องค่าประกันหอพักปีการศึกษา2555ของนักศึกษา หอพัก หอราชาวดี4 ยังไม่ได้คืนเลยครับ รบกวนตรวยสอบให้หน่อยเลยครับ ขอบคุนครับ เมื่อสันก่อนเพื่อนไปถามทีืสำนักงาน บอกว่า โอนแล้วคั้งแต่ พฤศจิกายน 56 แล้ว แต่เช็กบัญชี ตลอดไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีแต่อย่างใด รบกวน ตรวจสอบให้ด้วยครับ
ผู้ถาม : นายพงศธร จิตนา รหัส5521401194 ( palm_pong.47@hot mail.com ) 30 มกราคม 2557
คำตอบ : รบกวนน้องนักศึกษาติดต่อกับ คุณชนปกรณ์ เบอร์โทร 045 288400 ต่อ 7522 ครับ ขอบคุณครับ
ผู้ตอบ : ธเนศ ศรีพิทักษ์เกียรติ
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *