ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวปิยะรัตน์ พรมพิลา


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ,     (อ่าน 730 ครั้ง)  


ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวปิยะรัตน์ พรมพิลา ในโอกาสได้รับ * รางวัลชนะเลิศ *

ในการนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation" การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

ในระยะสุดท้ายของชีวิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม" 

จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี2566 

ในการประชุมสามัญและวิชาการประจำปี 2566 "SMART NURSE : บทบาทพยาบาลในโลกยุคดิจิทัล"

 เมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ.2566  ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา