ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภานันท์ บุญสังข์ ในโอกาสได้รับรางวัล “นักศึกษาพยาบาลดีเด่น”


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ,     (อ่าน 176 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภานันท์  บุญสังข์

ในโอกาสได้รับรางวัล “นักศึกษาพยาบาลดีเด่น” จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2566 เมื่อวันที่  3 สิงหาคม พ.ศ.2566

ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

#NU_UBU   #เก่งดีมีจิตอาสา