ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตและงานราตรีคืนสู่เหย้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ,     (อ่าน 326 ครั้ง)  


ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตและราตรีคืนสู่เหย้าขึ้น ในรูปแบบกิจกรรมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีงบประมาณ 2564  ซึ่งคงรูปแบบที่เรียบง่ายและอบอุ่น ร่วมไปถึงการจัดเพิ่มจำนวนซุ้มถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต และจัดเตรียมสถานที่รับรองผู้ปกครองที่มาร่วมงานให้มากขึ้น เพื่อเป็นเกียรติให้กับเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพสร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรและสถาบัน 

.

Link  รูปภาพทั้งหมด https://drive.google.com/drive/folders/1xQe4JJkA8CP_NFk3cPcmaWKmZhIRqF8T?usp=sharing

.

Link ข่าวแบบวิดีโอ https://www.facebook.com/405486029519792/videos/1220543495534679รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2