ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รางวัล“ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี2565(สาขาจิตอาสาดีเด่น)โครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ,     (อ่าน 347 ครั้ง)  


รางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565
.
>>>> ด้วย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อยกย่องสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดี  พัฒนาทรัยากรบุคคลในสาขาต่าง ๆ จากวัตถุประสงค์ข้างต้น โครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน กิจกรรมมอบรางวัลภายใต้สัญลักษณ์ “รางวัลไทย”  สัญลักษณ์แห่งการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดีทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ “รางวัลต้นกล้าแห่งความดี ครั้งที่ 1” เป็นรางวัลที่สร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการขยายผลการส่งเสริมการทำความดี นั้น
.
>>>> ซึ่งคณะกรรมการและคณะทำงานรางวัลต้นกล้าความดี ได้พิจารณาและเห็นพ้องกันว่า นางสาวสุชาดา ฐานชูมั่น นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็น “บุคคล” คุณภาพของสังคมไทย มีความประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี คิดดี พูดดี ทำดี สมควรได้รับการชื่นชมและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล ต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565  (สาขาจิตอาสาดีเด่น)
.
>>>> ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวสุชาดา ฐานชูมั่น นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  เนื่องในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี”ประจำปี 2565 (สาขาจิตอาสาดีเด่น) จากมูลนิธิสังคมไทย - รางวัลไทย ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
.
#NU_UBU  #เก่งดีมีจิตอาสา


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร