ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะพยาบาลศาสตร์เดินทางออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัวนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ,     (อ่าน 471 ครั้ง)  


วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม  พ.ศ.2565  คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรงานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางไปออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัวนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นางสาวพัชริดา จันทร์ฉาย นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ซึ่งนักศึกษาที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ที่ได้รับอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือในระยะฉุกเฉิน และบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยพายุโนรู ในครั้งนี้