ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรม พัฒนา​คุณลักษณะ​เชิงวิชาชีพ สำหรับ​นักศึกษา​ชั้นปีที่ 3


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 10 กันยายน 2565 ,     (อ่าน 449 ครั้ง)  


วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัด กิจกรรม พัฒนา​คุณลักษณะ​เชิงวิชาชีพ สำหรับ​นักศึกษา​ชั้นปีที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  3 เกิดคุณลักษณะเชิงวิชาชีพที่เหมาะสมและ มีเจคคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล และเพิ่มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.สุมิศา กุมลา อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมี อ.ก้องกฤษดากรณ์ ชนแดง กับ อ.ฉันทวรรณ  วิชัยพล อาจารย์​ที่ปรึกษาประจำ​ชั้น​ปี  เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ณ  ห้องเรียน NU201  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี