ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 3 กันยายน 2565 ,     (อ่าน 436 ครั้ง)  


วันที่ 3 กันยายน 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัด กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้พัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาลัยและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมี อ.ธมกร เธียรภูริเดช และ อ.กานต์ตริน ศรีสุวรรณ อาจารย์​ที่ปรึกษาประจำ​ชั้น​ปี  เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ณ  ห้องเรียน NU201  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1