ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 (วันสุดท้าย)


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ,     (อ่าน 433 ครั้ง)  


วันที่ 27 -​ 28​ สิงหาคม​ 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัด กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2  เกิดคุณลักษณะเชิงวิชาชีพที่เหมาะสมและมีเจคคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล โดยทีมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ (จิตตปัญญาศึกษา) ซึ่งมี อ.สุมิศา กุมลา และ อ.นิชนันท์​ สุวรรณกูฏ อาจารย์​ที่ปรึกษาประจำ​ชั้น​ปี  เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ณ  ห้องเรียน NU201  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี