ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 รุ่นที่ 16


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 29 ครั้ง)  


พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 รุ่นที่ 16 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องบรรยาย 2305 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์สมบัติ วอทอง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ ศาตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต เนื่องในวาระเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565