ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  "ปลัดนัท" ทศพร หลีพันธุ์ ศิษย์เก่า นิติฯ ม.อุบลฯ เด็กหลังห้อง..สู่ข้าของแผ่นดิน
ที่นี่ ม.อุบลฯ สัมภาษณ์ "ปลัดนัท" ทศพร หลีพันธุ์ ศิษย์เก่า นิติฯ ม.อุบลฯ เด็กหลังห้อง..สู่ข้าของแผ่นดิน ปลัดอำเภอ สังกัดที่ทำการปกครอง อ.เดชอุดม จากเด็กหลังห้อง สู่ข้าของแผ่นดิน รับใช้ประชาชน อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
UBU Channel


    โพสเมื่อ : 29 ตุลาคม 2561