คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > โครงการภายใต้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   | ค้นหาเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดอบรมเตรียมสอบสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดอบรมเตรียมสอบสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563