คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์   | ค้นหาเอกสาร
รายงานผล รอบที่ 2/2561
รายงานผล รอบที่ 1/2562
รายงานผล รอบที่ 2/2562
รายงานผล รอบที่ 1/2563
รายงานผล รอบที่ 2/2563
รายงานผล รอบที่ 1/2564
รายงานผล รอบที่ 2/2564