คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

GMS

Greater Mekong Subregion - GMS

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้สนับสนุนทุน รายละเอียดการให้ทุน

ปี 2553
-ประเภทบุคลากร- จำนวน 1 คน

(1) ผู้ได้รับทุน
Ho Viet Thang (Vietnam) *สละสิทธิ์การรับทุน

กิจกรรม
วิจัยร่วม (ที่คณะวิทยาศาสตร์)

สถาบันต้นสังกัด
Danang University of Technology, Vietnam

ระยะเวลา
22 กุมภาพันธ์ - 22 พฤษภาคม 2553

-ประเภทนักศึกษา- จำนวน 2 คน

(1-2) ผู้ได้รับทุน
1. Tiranan Jeungjongsawat (คณะศิลปศาสตร์)
2. Wittaya Homjit (คณะศิลปศาสตร์)

กิจกรรม
เรียนวิชาภาษาจีน

สถาบันที่เข้าร่วม
(1) Yunnan Nationalities University, P.R. China
(2) Kunming University of Science and Technology, P.R. China

ระยะเวลา
1 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2551

ปี 2552
-ประเภทบุคลากร- จำนวน 1 คน

(1) ผู้ได้รับทุน
นายเมชฌ สอดส่องกฤษ (คณะศิลปศาสตร์)

กิจกรรม
วิจัยและร่วมสอน

สถาบันที่เข้าร่วม
Yunnan Nationalities University, China

ระยะเวลา
10 มีนาคม - 10 มิถุนายน 2552

ปี 2551
-ประเภทนักศึกษา-
จำนวน 2 คน

(1-2) ผู้ได้รับทุน
1. นางสาวสุวภัทร จันทร์พวง (คณะศิลปศาสตร์)
2. นางสาวศิริวรรณ ไชยคำจันทร์ (คณะศิลปศาสตร์)

กิจกรรม
เรียนภาษาจีน

สถาบันที่เข้าร่วม
Yunnan Nationalities University, China

ระยะเวลา
1 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2551