คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565


โพสโดย จิรปรียา อกอุ่น     โพสวันที่ 16 กันยายน 2564 , 10:14:31     (อ่าน 45 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ
ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565

น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเส้นทางสู่เกียร์กันเกราของคณะวิศวกรรมศาสตร์
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ได้ที่เว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
หรือที่เพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
**คำแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทร    : 045-353120 ,045-353122,045-353224
email : entry@ubu.ac.thไฟล์แนบ : ไฟล์ 1