คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการTESA Top Gun Rally #14 (การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14)


โพสโดย ธิติกานต์ บุญแข็ง     โพสวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ,     (อ่าน 323 ครั้ง)  


โครงการ TESA Top Gun Rally #14 (การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14) ในหัวข้อ “ระบบติดตามเฝ้าระวัง และจัดการสุขภาวะแก่ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป (Health Monitoring and Management Systems for Elderly and All Kinds of People) ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2020 โดย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) การแข่งขันจัดแบ่งเป็นสามส่วนได้แก่ Hardware Server และ Data Analytics โดยนักศึกษาแต่ละทีมจะถูกแยกเข้าอบรมในแต่ละส่วนแล้วนำมาประกอบเป็นโครงงาน IoT เพื่อแก้โจทย์ปัญหาตามธีมที่กำหนดของงาน เป็นการฝึกฝนทักษะของการทำงานร่วมกัน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การฝึกฝนการนำเสนอแบบ Pitching อีกทั้งความตระหนักถึงปัญหาของสังคม ถือเป็นการฝึกทักษะที่สำคัญต่อนักศึกษาเพื่อให้พร้อมต่อการส่งบัณฑิตเข้าไปสู่สังคม 

ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 20 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 36 ทีม คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมกับโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2017 โดยในปีนี้ร่วมกันส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดหนึ่งทีม และสังเกตุการณ์หนึ่งทีม ผลการประกวดได้ที่ 26 และ 28 ตามลำดับ