คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านการเงิน   | ค้นหาเอกสาร
สัญญายืมเงินโครงการวิจัย
สัญญายืมเงินเดินทางไปราชการ
สัญญายืมเงินโครงการน้อยกว่า10,000บาท
สัญญายืมเงินโครงการมากกว่า10,000บาท
บันทึกข้อความกรณียืมเงินซ้ำ
บันทึกข้อความยกเลิกเดินทาง หรือยกเลิกกิจกรรม
ฟอร์มเดินทางไปราชการ(ใบสีชมพู)
แบบ บก.4231 (ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)