ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2567
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทบาท อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัย