ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำถามที่ถามบ่อย


1. ถาม : กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ตรงกับวันไหนบ้าง
ตอบ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะจัดประชุมทุกวันเสาร์สุดท้ายของแต่ละเดือน สามารถตรวจสอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ได้ที่ http://bit.ly/1PXOkrk สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 30832. ถาม : คณะ/หน่วยงานสามารถที่จะค้นหารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมาได้โดยช่องทางใดบ้าง
ตอบ : สามารถเข้าไปค้นหาได้จากระบบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ที่ http://council.ubu.ac.th/search_council_bef.php และ http://bit.ly/UdrnHS หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่คลังเอกสาร http://bit.ly/1XLxm2iค่ะ