ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565   | ค้นหาเอกสาร
ครั้งที่ 1/2565
ครั้งที่ 2/2565
ครั้งที่ 3/2565
ครั้งที่ 4/2565
ครั้งที่ 6/2565
ครั้งที่ 7/2565
ครั้งที่ 8/2565
ครั้งที่ 9/2565
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)