ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2567   | ค้นหาเอกสาร
ครั้งที่ 1/2567
ครั้งที่ 2/2567
ครั้งที่ 3/2567
ครั้งที่ 4/2567