ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566   | ค้นหาเอกสาร
ครั้งที่ 1/2566
ครั้งที่ 2/2566
ครั้งที่ 3/2566
ครั้งที่ 4/2566
ครั้งที่ 5/2566
ครั้งที่ 6/2566
ครั้งที่ 8/2566
ครั้งที่ 9/2566
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)