คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > พรบ.มหาวิทยาลัยอุบราชธานี   | ค้นหาเอกสาร
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541