ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   | ค้นหาเอกสาร
แผนการตรวจสอบระยะยาว 2 ปี (2563-2564)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)