ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > มาตรฐาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ข้อมูล