ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   | ค้นหาเอกสาร
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)