คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทบาท อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
รายงานการประชุม (ย้อนหลัง) พ.ศ. 2548 - 2557
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัย