คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทบาท อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานการประชุม (ย้อนหลัง) พ.ศ. 2552 - 2555
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัย