สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
>>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <<<
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+6) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
ม.อุบลฯ จัดมหกรรม “งานเกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2560
ม.อุบลฯ ต้อนรับอัครราชทูต สหภาพยุโรป และส่งมอบงานส่ง...
กิจกรรมทั้งหมด (+29) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฎิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2561
29 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
ยินดีต้อนรับค่ะ
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 39,696 ครั้ง