| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
       
????????? ??????????? UBU Life UBU Gallery
  • ประชาสัมพันธ์
  • การศึกษา
  • สมัครงาน
  • ฝึกอบรม
  • อื่นๆ
5 มีนาคม 2557 - 30 เมษายน 2557
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2557
 

28 เมษายน 2557 - 29 เมษายน 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 

24 มิถุนายน 2557 - 27 มิถุนายน 2557
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาควิชา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 

30 มิถุนายน 2557 - 3 กรกฎาคม 2557
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาควิชา กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

 
 
 


     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |