| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
       
????????? ??????????? UBU Life UBU Gallery
  • ประชาสัมพันธ์
  • การศึกษา
  • สมัครงาน
  • ฝึกอบรม
  • อื่นๆ
23 เมษายน 2558 - 3 กรกฎาคม 2558
รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 http://www.ubu.ac.th/web/pnr
 

30 พฤษภาคม 2558
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
 

2 มิถุนายน 2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
 

6 มิถุนายน 2558
อบรมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
 

 
 
 


     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |