ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นายกสภามหาวิทยาลัย พบคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์


โพสโดย เชาว์วัฒน์ ศรีแก้ว     โพสวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ,     (อ่าน 1,150 ครั้ง)  


            เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย พบปะหารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSearch