คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตที่มีต่อ(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... จากคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หรือหน่วยงาน


โพสโดย อภิชาติ ธรรมแสง     โพสวันที่ 18 มิถุนายน 2562 , 17:39:40     (อ่าน 192 ครั้ง)
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร